Zo win je als maker van glasarchitectuur de Betonprijs 2017

Zo win je als maker van glasarchitectuur de Betonprijs 2017

Het ontwerp voor de innovatieve trap is een uitvloeisel van een totale herijking van het gebouw door een andere visie van ABT op integrale dienstverlening naar hun klanten. Een innovatieve trap als uitdrukking van nieuwe samenwerkingsvormen.

Integraal ontwerp als teamwork van JHK en ABT. Samenwerking tussen architect, constructeur en specialisten. Alleen in een intensieve samenwerking wordt innovatie en durf werkelijk en fysiek gemaakt.

Klik hier voor meer info!

EXCELLENT | MAGAZINE