Home » Energie en synergie in het Habitoor

Energie en synergie in het Habitoor

Casper Schwarz Architects & Habitoor

Door marketing

De nieuwe vorm van op kantoor werken volgens Casper Schwarz

“Als iets niet uitnodigt, dan is het wel een traditionele kantooromgeving.” Aan het woord is architect Casper Schwarz, die er zijn missie van heeft gemaakt om de mens centraal te stellen in kantoorontwerpen. ‘Habitoor’ heet zijn concept, een samentrekking van de woorden ‘habitat’ (leefomgeving) en ‘kantoor’. ” We hebben het kantoor voor lief genomen zoals het al jaren gestalte gegeven wordt: een ruimte waar beleving ondergeschikt is aan efficiëntie en onderhoud. Waar nagenoeg geen ruimte is voor de mens. Fysiek misschien wel, maar qua welbevinden niet. Door een kantoor te ontwerpen volgens de Habitoor-guidelines, creëer je een plek waar je graag wilt zijn. Zie het als een hybride omgeving, waar menselijk welbevinden centraal staat en waar werken een inspirerende ervaring is.”

De verbinding tussen offshore en onshore werken

Het wereldwijd opererende energiebedrijf Neptune Energy koos voor zijn Nederlandse kantoor de Monarch Tower in Den Haag als nieuwe residentie. Een centrale locatie, die vroeg om een inspirerende inrichting. Casper Schwarz Architects werd ingeschakeld om het interieur vorm te geven. “Wanneer we kijken naar Neptune Energy, dan betreden we de wereld van de booreilanden”, legt Casper uit. “Wat voor mij voorop stond, was dat de identiteit van het bedrijf moest spreken uit de inrichting. Het is dan ook een echte merkomgeving geworden, zonder dat dit invasief overkomt. Geheel volgens het Habitoor-concept hebben we het kantoor ontworpen rondom de mens. De ruimte faciliteert comfort op alle fronten, zowel fysiek als visueel. Zowel bezoekers als werknemers zijn het erover eens: hier wil je zijn. Je proeft de sfeer vanaf het moment dat je het pand betreedt en je voelt in alles de transparantie die het bedrijf nastreeft. De focus lag op het toepassen van industriële elementen die een directe verwijzing zijn naar de booreilanden van Neptune Energy. Zo hebben we de verbinding gelegd tussen offshore en onshore werken.”

Neptune Energy is het eerste bedrijf dat volmondig ‘ja’ heeft gezegd tegen de visie van Casper Schwarz Architects. “Daarbij wil ik wel graag vermelden dat we al een hele tijd werkten op de Habitoor-manier; het staat nu echter officieel ‘op papier’. Habitoor is voortgekomen uit een natuurlijke evolutie, het steeds verder uitwerken van een visie en dit als missie omarmen. Een mooi voorbeeld daarvan is de inrichting van Red Bull in Amsterdam.”

Alles klopt tot in de details

Bij Neptune Energy zijn de referenties die verwijzen naar de offshore wereld allemaal kloppend met de werkelijkheid. “We hebben diverse units ontworpen die qua kleur overeenkomen met wat je aantreft op de Neptune Energy-booreilanden. Zelfs de nummers die deze units sieren, zijn afkomstig van de booreilanden. Er wordt een duidelijke vormentaal gesproken. De golven van de zee komen tot uitdrukking in het tapijt, op de wanden, in het auditorium en op de gietvloer. Alle toegepaste elementen verwijzen naar de technisch-industriële omgeving in de offshore. Ze torenen als het ware boven het water uit. De verbondenheid die hierdoor ontstaat is groot: het versterkt de band tussen de offshore en onshore collega’s.”

Voor alles de juiste plek

Kijken we naar de functionaliteit van de inrichting, dan komen we plekken tegen die werken, eten, vergaderen, loungen en brainstormen faciliteren. Elke plaats staat in verbinding met de andere plaatsen en nodigt uit om er gebruik van te maken. Alles volgens de guidelines van het Habitoor-concept, bij elkaar een knap staaltje werk als het gaat om het faciliteren van werk- en verblijfsgenot. “Ook de planten vormen een belangrijk element”, vervolgt Casper zijn verhaal. “Door de natuur naar binnen te halen en groen op deze schaal te integreren, krijg je de broodnodige zuurstof om je lekker te voelen. Dat is voor ons het werken anno nu.”

De interne verbinding is sterk, niet alleen op het horizontale vlak, maar zeker ook verticaal gezien. “Aan het interieurontwerp zijn bewust vides toegevoegd. Neptune Energy beschikt in totaal over drie verdiepingen. Deze verdiepingen zijn open met elkaar verbonden door nieuwe vides met spiraalvormige trappen.” Het resultaat belooft veel voor de toekomst van werkomgevingen. “In de nieuwe balans van thuiswerken en op kantoor werken is de rol van het kantoor veranderd van een efficiënte 9-tot-5-omgeving naar een uitnodigend geheel waar je naar eigen keuze naartoe gaat. In een tijd waarin een tekort aan goede krachten aan de orde van de dag is, kun je je als werkgever echt onderscheiden door mensen een werkplek te bieden waar ze net zo graag zijn als thuis.”

Tekst: Jan Mol – Draeckensteijn media

Fotografie: Peter Baas

De volgende partijen werkten mee aan dit project:

Casper Schwarz Architects en Habitoor

close

Schrijf je in voor de nieuwsbrief