Gerard Schriemer – Galerie Bonnard

Gerard Schriemer – Galerie Bonnard

De schilderijen van kunstenaar Gerard Schriemer vragen om meerdere redenen om je aandacht. De fijne techniek, de onderwerpen en de wijze waarop de onderwerpen in het schilderij een rol spelen zijn enkelen daarvan. Een fijnschilder die ervoor kiest zijn onderwerpen verhalend weer te geven. Minutieus worden zijn schilderijen laag over laag opgebouwd in opvallend heldere kleuren.

Tijdens een bezoek aan zijn atelier zagen we diverse schilderijen in alle staten van ontwikkeling. Van de tekening t/m de laatste laag die alleen een vernislaag betreft.

Zijn personen worden door Gerard Schriemer afgebeeld in vervreemdende composities, waarbij hij niet schuwt voor vreemde invalshoeken of het spelen met verhoudingen. De figuren dagen uit en nodigen de kijker als het ware uit om binnen te treden in een wereld die balanceert op de rand van fantasie en werkelijkheid.

Schriemer is een schepper van mysterieuze schouwspelen die fotografisch realisme met een intrigerende verhaalkracht weet te combineren.

Geïntrigeerd geraakt door deze werken? Klik dan op een van de werken en kom er meer over te weten. Of bekijk de site van Galerie Bonnard.

EXCELLENT | Magazine