Pieter Pander | Galerie Bonnard

Pieter Pander | Galerie Bonnard

Het werk van de Friese kunstenaar Pieter Pander is op veel bijzondere plaatsen in Nederland te zien. Veelal in museale collecties. 

Pieter Pander behoort tot de huidige generatie “grote kunstenaars” van ons land.  Zijn herkenbare vlotte toets, bijna schetsmatig te noemen, raakt de essentie van wat de kunstenaar wil laten zien. In diverse collecties van musea en tentoonstellingen zie je het werk voorbij komen. Prachtig werk, herkenbaar van stijl maar ook van onderwerp. Mensen en dieren worden door hem vastgelegd zoals ze zijn. De dieren, weergegeven vanuit vaak bijzondere perspectieven, tonen fragiel of kwetsbaar. Bijzonder.

   

Atelier
Tijdens een bezoek aan het atelier van de kunstenaar bij zijn woonhuis in Franeker kregen we een kijkje achter de schermen. In het atelier is te zien hoe Pander zijn schilderijen steeds vanuit de schets op zet. Tekeningen vormen de basis van het te maken werk. De toetsen gaan in lagen over elkaar heen en de grijs/ blauwe ondergrond schijnt steeds door de voorstelling heen. Onder de ondergrond de resten van een studie, in een totaal andere kleur. Een totaal ander beeld wat verdwijnt om plaats te maken voor de nieuwe voorstelling. Resten van het eerste beeld doen in het uiteindelijke schilderij nog hier en daar een duit in het zakje. Hierdoor vormt het een spannend en bijzonder schilderij.

  

In onze stock hebben we momenteel vier schilderijen van deze kunstenaar. In dit werk, waarvan het nieuwste uit 2017 is, is zijn toets en kleurgebruik bijzonder. Werk waar je naar kunt blijven kijken en waar de schijnbaar achteloos neergezette toetsen een wonderlijk harmonieus beeld geven.

Bekijk alle werken van deze kunstenaar op de site van Galerie Bonnard! 

EXCELLENT | Magazine