Home » CirclLiving

CirclLiving

Door Stagiair

Focus op circulaire economie
Focus op duurzaamheid

De CirclGroup trekt resoluut de kaart van een circulaire economie en haar principes, zonder concessies te doen aan luxe en comfort. Deze visie vind je terug in de 3 CirclGroup concepten, met name CirclHome, CirclLiving en CirclCharging.

 

“Het consequent nastreven van een circulaire economie is de sleutel tot een duurzamere wereld.”

Maar wat houdt de circulaire economie precies in? Veel hulpbronnen zijn beperkt, dus de economie als geheel moet radicaal veranderen van het lineaire ‘take, make, waste’ -principe naar een echte circulaire economie waarin niets verloren gaat. Het doel van de circulaire economie is dat bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden onderhouden, gerecycled, gerepareerd en gedeeld. Deze filosofie beschermt het milieu duurzaam.

Circulair ontwerpen – De 4 Principes

RE:THINK
Sta stil bij de waarde en afkomst van materialen. Als er producten worden gemaakt, kijkt CirclGroup naar het ontwerp, de denkers en de vrije geesten die het voortouw nemen in dit materiële landschap van duurzaamheid, natuur en welzijn. Als vooruitstrevende groep vindt CirclGroup een circulaire productiewijze heel vanzelfsprekend. Dat is belangrijk voor onze afnemers, opdrachtgevers, de omgeving waarin we leven en de natuur om ons heen. Onze bijdrage aan een mooiere wereld bestaat uit een hoogwaardige duurzame en circulaire collectie met een lange levensduur, gemaakt met oog voor mens en natuur. De generaties na ons zijn afhankelijk van hoe wij vandaag leven en ondernemen.

RE:DUCE
Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten. Het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.

RE:USE
Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen voor een langere levensduur of de levensduur van producten en onderdelen verlengen.

RE:CYCLE
Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof. Denk aan het verwerken en hergebruiken van grondstoffen en reststromen of afval, zoals petflessen, afvalhout, koffiepads enz. Het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort zouden worden.

CirclLiving

Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen België
Tel: +32 3 302 00 00 | www.circlliving.com | klantenservice@cirlclliving.com